Haber Detayı
29 Eylül 2010 - Çarşamba 12:00 Bu haber 1731 kez okundu
 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine Personel Alınacak
Gündem Haberi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine Personel Alınacak

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi*nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar*da yer alan ek 2*nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ) aşağıda belirtilen pozizyonlara toplam 30 sözleşmeli personel alınacaktır.ÜNVANIADEDİARANAN NİTELİKLERSağlık Fizikçisi1Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Radyoterapi Merkezini Lisanslama yetkisine sahip olmak. Sağlık Fiziği veya Radyasyon Fiziği alanında Lisansüstü (Bilim Uzmanı) eğitim yapmış olmak. En az 1 (bir) yıl Radyoterapi Ünitesinde çalışma ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) deneyimi bulunmak.Eczacı1Eczacılık Fakültesi mezunu olmakDiyetisyen1Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların "Diyetisyenlik" Bölümü mezunu olmak veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.Fizyoterapist2Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmakHemşire 1Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) Ameliyathanede en az 3 yıl çalışmış olmak.Hemşire 6Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) Dahili branşlarda en az 3 yıl çalışmış olmak.Hemşire 2Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) Erişkin ve/veya çocuk KVC yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.Hemşire 3Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) Cerrahi branşlarda en az 3 yıl çalışmış olmak.Hemşire 1Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) Çocuk hastalıkları yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.Hemşire 11Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) en az son bir yıl içerisinde yataklı tedavi kurumlarında çalışmış olmak.Sağlık Teknikeri 1Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.I. GENEL ŞARTLAR :1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,6- Lisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.ll. ÖZEL ŞARTLAR1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.3- 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.IlI. BAŞVURUAdayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,2- Diploma fotokopisi,3- Lisans Mezunları için 2008 yılı KPSSP3 (B) grubu, Önlisans Mezunları için 2008 KPSSP93 (B) grubu, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.4- 2 adet fotoğraf5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ileSelçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarakSelçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.selcuk.edu.tr ve www.meramtip.com.tr adreslerinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu*nun 4. maddesinin (B) fıkrasına eklenen 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü eklenmiştir.Bu yeni kanuni düzenlemeye göre 01.01.2010 tarihinden itibaren 4/B*li, sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler (4924 Sayılı Kanuna tabii çalışanlar da dahil), fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceğinden, başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: selçuk, üniversitesi, tıp, fakültesine, personel, alınacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı