Haber Detayı
24 Eylül 2010 - Cuma 11:53 Bu haber 1199 kez okundu
 
Üniversitelerdeki Öğrenci Konseyleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Gündem Haberi
Üniversitelerdeki Öğrenci Konseyleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

24 Eylül 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27709 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her yılın” ibaresi “ilgili yılın” olarak değiştirilmiş ve ikinci cümlesinde yer alan “o akademik yıla ilişkin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir yıl” ibareleri “iki yıl” olarak değiştirilmiştir. MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir. MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir yıl” ibareleri “iki yıl” olarak değiştirilmiştir. MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.” MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir. MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – 31/1/ 2010 tarihinden önce bu görevlerine seçilmiş bulunan yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyi başkanları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve konservatuar öğrenci temsilcileri ve yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi başkanı, yönetim kurulu üyeleri, istekleri durumunda, bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılında yapılacak öğrenci konseyi seçim takviminin açıklanmasına kadar bu görevlerinin başında kalabilirler. Ancak toplam görev süresi iki yılı geçemez. Yukarıda anılan temsilcilik görevlerinden herhangi birinin boşalması halinde bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklıdır.” MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: üniversitelerdeki, öğrenci, konseyleri, yönetmeliğinde, deği
Yorumlar
Haber Yazılımı