Yazı Detayı
22 Kasım 2018 - Perşembe 20:51 Bu yazı 17368 kez okundu
 
Norm Kadro Uygulaması Üniversitelerimize Neler Getirecek?
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
mehmetkaratash@hotmail.com
 
 

Üniversitelerimiz için norm kadro uygulamasıyla yeni bir dönem başlıyor. Artık, fakülte ve bölümlerimizde belirli ve sınırlı sayıda öğretim elemanı/üyesi istihdam edilebilecek. Ancak, halen üniversite çalışanlarının bir kısmı norm kadro yönetmeliğinin uygulanıp uygulanamayacağı konusunda tereddütler bulunmakta. Daha önce benzer uygulamaların yapılmaya çalışıldığı ve başarılamadığını düşünüyor. Hatta halen devletin bazı araştırma kurumlarında norm kadro uygulamasının olduğu ve uygulanmadığı dolayısıyla üniversitelerde de uygulanmayacağını söyleyenler bile var.

 

Norm kadro uygulamasının üniversitelerimize bir hareketlilik getireceğinden şüphe yok. Eğer gerek YÖK gerekse rektörlerimiz neşredilen mevzuatı uygularlarsa, aşağıdaki değişimleri birlikte yaşayacağız:

 

-Üniversiteler, akademik yükseltme ve atanma ölçütlerine sahip olmadan öğretim üyesi alamayacak. Araştırma görevlisi başlanılan bölümde profesör olarak emekli olunamayacak. Bu sistem akademik başarıyı esas alan bir değişimi sağlayacak.

 

-Boş kadroların ilanı artık rektörlerin elinde değil. Rektörler istemese bile bölümlerin/anabilim dallarının norm kadrolarında eksiklikler varsa takip eden ilk ilanda söz konusu kadronun ilan edilme zorunluluğu var. Burada ilan edilen kadroya çok başvurunun yapılabilmesi ve akademik yarışın sağlanabilmesi için mümkün mertebe özel başvuru koşullarından kaçınılmalıdır. Maksat akademik yarış ise hassaten kişiye özgü ilanlar çıkarılmamalıdır. Bu yeni sistemle, artık kadroların kişiye özgü ilan edildiği /edileceği algısı ortadan kaldırılmalıdır.

 

-Yükseköğretim kurumları belirli sayıda, yani norm kadrosu kadar öğretim elemanı çalıştırılabilecek. Böylelikle, ülkemizin en eğitimli ve yetişmiş insan kaynaklarından tüm üniversitelerimiz faydalanabilecek. Büyükşehirlerimizdeki üniversitelerin bölümlerinde 30 profesör çalışırken, Osmaniye üniversitemizde toplam 40 profesör olmayacak.

 

-Norm dışı kadro alabilmek için tek yetkili YÖK. Bu yönetmeliğin uygulanması bu maddenin uygulanmasına bağlı. Eğer bu madde şeffaf, denetlenebilir ve adaletli olarak uygulanmazsa bu yönetmeliğin uygulanması çok zor görünüyor.

 

-Eğer fakültelere öğretim görevlisi kadroları alınırsa tahsis edilen bu kadro ilgili birimin norm kadrosundan sayılacak.

 

-Norm kadroların en fazla 2/3’ü aynı unvanı taşıyabilecek. Burada, akademik ilerlemelerin önünün tıkanmaması için profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanları arasında da asgari bir zorunluluk getirilebilir.

 

-Yabancı uyruklu öğretim elamanları norm kadro statüsünde sayılmayacak.

 

Tüm bunlarla birlikte söz konusu yönetmeliğin aşağıdaki konularda da izaha muhtaç olduğunu düşünüyorum:

 

-Norm kadrosu fazlası olan akademik birimlerde hangi öğretim elamanının norm fazlası olduğu nasıl belirlenecek. Örneğin, matematik bölümü geometri anabilimdalında 5 öğretim üyesi var. 3 öğretim üyesi norm fazlası mı olacak? Yada norm fazlası olan akademisyenleri belirleme de akademik bir kriter mi uygulanacak.

 

-Norm kadro sayısı, anabilim dalına verilecek kadro sayısı ile eşdeğer sayılabilir  mi?

 

-Yönetmelikte ünvan sınırlandırılmasında 2/3 oran sabit kılınmış. Akademik yükselmelerde profesör ve doçent ünvanlı akademisyenlerin olmadığı bölüm/anabilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim özellikle doktora açılamamaktadır. Bu durum nasıl çözülecek?

 

-Tıp fakültelerinde norm kadro uygulaması nasıl yapılacak?

 

-Norm kadroda çalışmaya devam edecek öğretim elemanları hangi akademik ölçütlere göre belirlenecek? Farz edelim; yabancı dili geçemeyen bir doktor öğretim üyesi sürekli olarak norm kadroda kalabilecek mi?

 

-Yönetmelikte geçen kurul kelimesi neye karşılık gelmektedir?

 

-Öğrencisi olmayan yabancı diller yüksekokulları gibi birimlerde norm kadro nasıl belirlenecek?

 

-Servis dersi veren birimlerde norm kadro verilirken /belirlenirken kişi başına haftalık ders saatimi esas alınacak?

 

Anlaşılıyor ki yeni yönetmelikle birlikte yükseköğretim kurumlarımızda verimlilik ve akademik başarı daha fazla önemli olacak. Akademik birimlerimiz bir önceki yıldan daha fazla ne yaptıklarını/yapacaklarını düşünüp ve tartışıp bilim, sanat, düşünce ve  teknoloji  üretir hale gelecekler.

 

Ülkemizi güzel günler bekliyor…

 
Etiketler: Norm, Kadro, Uygulaması, Üniversitelerimize, Neler, Getirecek?,
Yorumlar
Haber Yazılımı