Yazı Detayı
07 Ocak 2018 - Pazar 18:35 Bu yazı 2652 kez okundu
 
ÜNİVERSİTELERDE HAREKETLİLİK
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
mehmetkaratash@hotmail.com
 
 

Mevcut mevzuata göre üniversitelerde hareketlilik, personel ve öğrenci değişim programları çerçevesinde yürütülmektedir.  Mevlana değişim programı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri hariç yabancı ülkelerde hareketliliğini, Farabi değişim programı ise yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini içermektedir. Erasmus değişim programı ise, AB programı olup belirli şartlar çerçevesinde öğrenci, akademik ve idari personel değişimini esas almaktadır.

 

Üniversitelerimizde, akademik düzeyde bir hareketlilik akademik verimlilik esasına göre yapılmamakta, üniversite üst yönetimlerinin düşüncesine göre şekillenmektedir. Esasen, ilan sistemiyle kadro yükseltilmelerinin özünde başarılı olan öğretim elemanının atanması söz konusudur. Kurgu çok yerinde ve doğrudur. Ancak uygulamada, kişiye özgü kadrolar ilan edilmekte ve doğal bir değişimin önü kapatılmaktadır.

 

Akademik personelin hareketliliğinde; proje tabanlı çalışmaların yanısıra son yıllarda uygulamaya konan akademik teşvik puanına benzer ölçütler esas alınarak, belirli puanların altında kalan akademisyenlere salt maaş verilmeli ve üniversitenin ortalamasının altında kalanlar o üniversitede çalıştırılmayıp kendi puanına uygun üniversitelere nakledilmelidir.

 

Doktorasını bitirdiği üniversitede, müteakip akademik ünvana yükseltilme durumunda aynı kurumda çalışmasının önüne geçilmesi de başka bir değişimin kapısını açacaktır. Bu uygulama ODTÜ ve Boğaziçi gibi sınırlı sayıda üniversitelerimiz tarafından uygulanmakta olup, tüm üniversitelerimizde uygulanır hale gelmesi akademik değişimi sağlayacak bir potansiyele sahiptir.

 

Aksi halde, aynı hocanın danışmanlığında doktor ünvanı alan beş kişinin var olduğu bir bölümde akademik değişimden / hareketlilikten nasıl söz edilebilir? Böyle durumlarda kendileşme olmakta ve kişisel husumetler ortaya çıkabilmektedir. Doğada da benzer bir durum söz konusudur. Uzun yıllar kendi aralarında eşleşmekten sürülerde hastalıklar görülmekte ve çözüm olarak dışardan kan tazeleme önerilmektedir.

 

Üniversitelerimiz iş ve aş kapısı olarak görülmekten öte; düşünce, sanat, bilim ve teknoloji üreten kurumlar haline gelecekse, akademik düzeyde değişime/hareketliliğe önem verilmelidir. Aynı üniversitede asistan olup, 45 yıl sonra aynı kurumdan kıdemli profesör olarak emekli olmanın yolu kapatılmalıdır.

 

Bu kapsamda, 2017 yılı içinde ilan edilen araştırma üniversiteleri sadece devletten daha fazla kaynak alan KİT’ler haline dönüştürülmemeli ve mutlaka bu üniversitelerde araştırma yapan, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji üreten ve dahası bu özellikleriyle muşahhas olmuş akademisyenlerin çalışmasına imkân verilmelidir.

 

Sonuç olarak, akademik anlamda tek tip üniversite sistemi terk edilmeli, farklı özelliklere sahip üniversite düzenlemesi yapılarak, başarılı olma/kalma ölçütü esas alınıp öğretim elemanları hareketliliği çok geç olmadan sağlanmalıdır.

 
Etiketler: ÜNİVERSİTELERDE, HAREKETLİLİK,
Yorumlar
Haber Yazılımı